WEERDINGERSTRAAT 45A-B, EMMEN
WEERDINGERSTRAAT 45A-B, EMMEN

Disclaimer

We’R Media (Kamer van Koophandel: kvk), 58235981, verleent u hierbij toegang tot www.wermedia.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

We’R Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

We’R Media spant zich in om de inhoud van www.wermedia.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.wermedia.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van We’R Media.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.wermedia.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.wermedia.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan We’R Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij We’R Media en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van We’R Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 • We’R
 • Webdesign
 • Online marketing
 • Grafische vormgeving
 • Uitgeverij
 • Blog
 • Contact
 • https://www.wermedia.nl/wp-content/themes/wermedia/img/logo-wit.svg We'R Media
  Weerdingerstraat 45b
  Emmen, 7815SC
  Onze klanten geven ons 4.89 sterren - op basis van 9 beoordelingen
  Sluiten