Online Marketing Strategie

Een duidelijke strategie en concreet plan zijn de basis voor online succes.

Strategie met Plan van Aanpak

Een doordachte, uitgewerkte online marketing strategie is de basis van elke succesvolle online marketing aanpak. Wij gebruiken het SOSTAC® model als basis voor onze aanpak. Het SOSTAC-model, gemaakt door PR Smith, is een populair en veel gebruikt model voor digitale marketingplanning. Aan het model zijn een tal van tools gekoppeld die kwaliteit waarborgen en constante ontwikkeling te weeg brengen.

Strategie ontwikkeling
Concreet plan van aanpak

Onze aanpak

De strategie geeft een duidelijk beeld van de toekomst. We formuleren concrete doelstellingen en streven ze na.

stategie icoon

Strategie ontwikkeling

In een strategische sessie gaan we in op de ‘situatie analysis’, ‘objectives’ en de ‘strategy’. Vervolgens ontvang je van ons een online marketingplan waarin de ‘tactics’ en ‘actions’ zijn uitgewerkt op basis van de gekozen strategie. Het voorstel bevat een uitgebreide toelichting per marketingactiviteit en een investeringsoverzicht. Tijdens de samenwerking zijn we doorlopend bezig met controle en doorontwikkeling. Zo bewaken we de kwaliteit en zorgen we voor aanhoudende groei.

Het doel van de strategie

Met een op maat gemaakte online marketing strategie dragen wij meetbaar bij aan het sneller, effectiever en efficiënter behalen van jouw online businessdoelstellingen.

Strategie

Situatie analyse – Waar zijn we nu?
Doelstellingen – Waar willen we zijn?
Strategie – Hoe komen we daar?

Plan van Aanpak

Tactiek – Wat is precies de aanpak?
Acties – Wie doet wat, wanneer en hoe?
Controle – Hoe meten we resultaten?

Output

De output van de strategische sessie is een tactisch en operationeel online marketingplan waarin de aanpak voor een jaar staat omschreven. Hiernaast schetsen we een beeld voor de lange termijn waar we per jaar de aanpak op aanpassen. We adviseren alleen een dienst als wij ervan overtuigd zijn dat het zal bijdragen aan het behalen van één of meerdere doelen. Hierbij houden we rekening met de geïnvesteerde tijd en middelen van beide partijen t.o.v. het verwachte resultaat.